Felhívás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi kiírásárólPap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulója keretében a

 

-       jelenleg felsőoktatási hallgatók számára

(„A” típusú pályázat) és

-       felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat)

 

pályázatot ír ki.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.

 

      A pályázat kötelező mellékletei:

1.)      Az oktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás.

2.)      Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (előző egy havi) havi nettó jövedelméről.

3.)        Szociális rászorultságát igazoló iratok (betegség, egyedülállóság, stb.)

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 7.

 

A pályázatot a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx (Bursa Hungarica) internetcímen hozzáférhető pályázati űrlapon majd kinyomtatva, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban (4631 Pap, Kossuth út 102.).

 

                                                                                  Czérna Gábor

                                                                                   polgármesterKapcsolódó dokumentumok:

Felhívás