Akadálymentes változat
Köszöntő


Kedves látogató!


Köszönti Önt a Szociális Alapszolgáltatási Központ!


Intézményünk idősgondozási tevékenysége immár több mint 20 éves múltra tekint vissza. Kezdetek óta azon dolgozunk, hogy hasznos segítséget nyújtsunk az arra rászoruló embereknek. Mindezt szeretettel, megértéssel, magas szakmai színvonalon tesszük.Az évek során eljutottunk oda, hogy intézményünk keretei között Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, idős személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, valamint pszichiátriai, illetve szenvedélybetegségben érintettek számára nappali ellátás is hozzáférhető. Szolgáltatásaink széles palettája révén már szinte életkorától függetlenül tudunk hatékony segítséget nyújtani a hozzánk fordulók számára. Intézményünk működését a személyes gondoskodásról, illetve a szociális ellátásokról rendelkező jogszabályok előírásainak megfelelően biztosítjuk, szolgáltatásainkért fizetendő térítési díjak mértékét a Szociális Intézmény-fenntartó Társulás Pap, gesztor önkormányzatának rendeletei határozzák meg. Szolgáltatásaink az étkeztetés kivételével térítésmentesen vehetőek igénybe.


Intézményünk dolgozói

Intézményünk dolgozói

 

Általános információk Intézményünkről:

 

Az intézmény fenntartójának neve: Szociális Intézmény- fenntartó Társulás Pap
A fenntartó székhelye: 4631 Pap, Kossuth út 102.
   
Az intézmény neve: Szociális Alapszolgáltatási Központ
Az intézmény címe: 4631 Pap, Kossuth út 104.


 


 
Az intézmény székhelyén nyújtott szolgáltatások:

-Idős-Demens nappali ellátása
-Pszichiátriai betegek nappali ellátása
-Szenvedélybetegek nappali ellátása
-Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása
-Étkeztetés
-Házi segítségnyújtás

-Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Ellátási terület a Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek tekintetében:

Jéke, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Rétközberencs, Szabolcsveresmart, Újdombrád, Újkenéz települések közigazgatási területe.


Engedélyezett ellátotti létszám:

- Pszichiátriai betegek nappali ellátása : 29 fő
- Szenvedélybetegek nappali ellátása : 1 fő


Ellátási terület a Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása tekintetében:

Pap, Lövőpetri, Nyírlövő község közigazgatási területe


Engedélyezett ellátotti létszám: 15 fő

Ellátási terület az Étkeztetés tekintetében

Pap község közigazgatási területe

 

Ellátási terület a Házi segítségnyújtás tekintetében

Pap, Lövőpetri, Nyírlövő község közigazgatási területe


Engedélyezett ellátotti létszám: 150 fő

Ellátási területe Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében

Pap, Lövőpetri, Nyírlövő község közigazgatási területe

 

Miben tudunk segítséget nyújtani?

 

A család és gyermekjóléti szolgálat, egy olyan komplex szociális alapellátási forma, melynek célja a családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, vagy időszakos krízis kezelése, enyhítése. A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. Ezen feladatot a településen dolgozó családsegítő látja el. A családsegítő feladata az információk közvetítése az elérhető szociális támogatások, szolgáltatások köréről, hivatalos ügyek intézésének előmozdítása (Családtámogatási és Nyugdíjszerű ellátások igénylése), tanácsadás biztosítása életviteli, kapcsolati, gyermeknevelési kérdésekben. Intenzív kapcsolatot ápol az önkéntesen együttműködő vagy együttműködésre kötelezett ügyfelekkel.  A családsegítő munkatárs a veszélyeztetett gyermekek helyzetének korai felismerése érdekében észlelő - és jelzőrendszert működtet, melynek segítségével tudomást szerez a segítségre szoruló családokról, gyermekekről, személyekről, szükség esetén beavatkozik, a jelzést tevőt informálja a megtett lépésekről. A társulásban résztvevő településeken élő lakosság rendkívüli élethelyzetben élő egyénjeit és családjait természetbeni juttatásokat nyújtó szolgáltatások megszervezésével igyekszik támogatni, illetve integrálja a képviselt teleülésekre az adományozó szervezetek lehetőségeit.

RSZTOP-1.1.1.
ÉLELMISZERCSOMAG

 ÉDES SZÁJ PROGRAM
GYEREKEKNEK

 RUHABÖRZE

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről tudunk gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés biztosítása az önkormányzat fenntartásában működtetett konyháról történik, az étel igénylő részére történő átadása megvalósulhat elvitellel, valamint házhoz történő kiszállítással.

 

A házi segítségnyújtás keretében 20 fő szakképzett gondozó alapvető gondozás és ápolás körébe tartozó feladatokat lát el. Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – otthonában, lakókörnyezetében biztosítja.
Segítséget nyújt:

•    A személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában (fürdetés, mosdatás, hajmosás, körömápolás, ruházat mosása, vasalása, takarítás, mosogatás, porszívózás, a vizes helyiségek rendbetétele, a napi életvitelhez tartozó rend fenntartása)
•    Közreműködik a háztartási feladatok ellátásában (bevásárlás, főzés előkészítése, hivatalos ügyek intézése)
•    A háziorvos által előírt gondozási, alapápolási feladatok ellátásában (gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás, ellenőrzés, a segédeszközök felíratása, kiváltása, használatuk elsajátításának segítése, folyamatos kapcsolattartás a háziorvossal, szükség esetén a szakorvosi ellátásokra beutaló kérése, séta szervezése az erőnléti állapot fenntartása céljából)


A nappali ellátásaink elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket (Fogyatékos Személyek Nappali ellátása esetén 3. életévüket) betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Társas kapcsolatok, barátságok ápolhatók, szabadidős és aktivitást fenntartó programokat, hagyományőrző programokat, egészség megőrző és egészséges életmódra nevelő előadásokat, szűrővizsgálatokat szervezünk, indokolt esetben elősegítjük az ellátottjaink egészségügyi szakrendeléseken történő megjelenését, közreműködünk a bevásárlás segítésében, lehetőséget biztosítunk a tisztálkodásra, illetve a mosásra is. Az ellátottak egyéni élethelyzetének ismeretében közreműködünk az őket megillető szociális, családtámogatási, nyugdíjbiztosítási ellátások igénybevételében. Kiemelten fontosnak tartjuk a gondozásunkban lévő személyek közvetlen családtagjai részére nyújtandó segítést, tehermentesítést, melynek keretében igény szerint lehetőséget biztosítunk ellátottunk napközbeni felügyeletére, ez idő alatt a hozzátartozó eleget tehet egyéb kötelezettségeinek, kielégítheti személyes igényeit. Társulás Ellátottjaink mindennapi önálló életvitelének megtartása érdekében 9 fő szakképzett munkatárs nyújt szakszerű segítséget.

 

HAGYOMÁNYŐRZÉS KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁSOK

PREVENCIÓS ELŐADÁSOK

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK

 

Intézményünk elérhetőségei:

Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap
4631 Pap, Kossuth u. 104.

E-mail: szockozpont@pap.hu


Telefonon:

 • Maczinkó Tünde intézményvezető: 06/70 330 4663
 • Munkatársakkal történő kapcsolatfelvétel érdekében hívható központi elérhetőségeink 06/45 452 062; illetve 06/30 760 3279.


Szolgáltatásainkkal kapcsolatban hívható munkatársaink:

 • Étkeztetés: Kovács Istvánné
 • Házi segítségnyújtás: Maczinkó Tünde
 • Idős – demens nappali ellátás: Mandula Jánosné és Radvánszki Gáborné terápiás munkatárs
 • Fogyatékos személyek nappali ellátása: Kovács Istvánné terápiás munkatárs és Kiss Attiláné gondozó
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása: Egyed Csaba és Kovács Csabáné terápiás munkatárs
 • Család és – Gyermekjóléti szolgálat: Varga Tímea családsegítő

 Az intézmény nyitvatartási rendje:

Nappali ellátások Hétfőtől Csütörtökig 7.30 – 16.00 óráig
                       Pénteken               7.30 – 13.30 óráig.


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat területi elérhetősége:

 • Hétfőn Lövőpetri község lakosai számára 7.30 -16.00 óra között
 • Kedden Pap község lakosai számára 7.30 -16.00 óra között
 • Szerdán Nyírlövő lakosai számára 7.30 -16.00 óra között
 • Csütörtökön Pap lakosai számára 7.30 -16.00 óra között
 • Pénteken Nyírlövő lakosai számára 7.30 -13.30 óra között

Bízom benne, hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatban kellő információval szolgálhattam minden kedves látogató számára. Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal intézményünkhöz!

Megtisztelő figyelmüket köszönöm:

Maczinkó Tünde   
             intézményvezető   

 

 „Egy ember soha nem magányos,
ha érdekli egy másik ember sorsa.
Segíteni mindig lehet, mindig lehet
egy kicsivel többet adni.”
                     Szepes Mária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Főoldal