Akadálymentes változat
Településrendezési Terv módosítása 2018. II.

Hivatkozva a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37.§-ában foglaltakra, az alábbiak szerint közzéteszem a Településrendezési Tervének módosítását megelőző eljárásban a

Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Módosítások 2018. I.

Országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi lehatárolása Módositások 2018. I.

dokumentumokat.

A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban:

a) a partner a 29/A. § szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít;

b) az államigazgatási szerv:

ba) ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló az adott területre vonatkozó követelményeit és a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat,

bb) nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni,

bc) teljesíti a 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, és

bd) felhasználásra biztosítja a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat;

c) az érintett területi, települési önkormányzat tájékoztatást ad a vonatkozó hatályos területrendezési tervekről, a települési önkormányzat a rendezést befolyásoló terveiről.

Czérna Gábor polgármester
Kapcsolódó dokumentumok:
Környezet vizsgálat
Országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi lehatárolása
Egyszerűsített eljárás - Véleményezési dokumentáció


Főoldal