Nyomtatás

Közlemény a 2021/2022. tanév nyári szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozóan

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Fentiekre tekintettel Pap Község Önkormányzata a 2021/2022. tanévben, a nyári szünidei gyermekétkeztetést 2022. június 16. napjától 2022. augusztus 31. napjáig, összesen 55 munkanapra tervezi.

Az étkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozat nyomtatvány és a tájékoztató levél a hatályos jogszabálynak megfelelően, a jogosultak részére 2022. május 15. napjáig kiküldésre kerül.

Pap, 2022. május 12.

dr. Dolhai Edina
jegyző