Közmeghallgatás

Tisztelt Polgáraink!

 

Pap Község Képviselő-testülete a 2017. november 24-én

megtartott ülésén

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

(falugyűlés) összehívásáról döntött.


A közmeghallgatás ideje: 2017. december 15. (péntek) 17:00 óra

A közmeghallgatás helye: Ifjúsági Ház (4631 Pap, Kossuth út 95/A)  

 

A közmeghallgatás napirendje:


1.     Beszámoló a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról,

2.      A közfoglalkoztatás 2017. évi tapasztalatairól,

3.     A 2016-2017. évben megvalósult, vagy jelenleg folyó pályázatokról

4.     Lakossági kérdések, bejelentések


Tisztelettel várjuk Önöket!

 

Pap, 2017. december 7.

                                           Tisztelettel:

 

                                                                           Czérna Gábor      

                                                                           polgármester