Szociális célú tüzelőanyag támogatásTisztelt Lakosok!

 

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. február 01. napján megtartott képviselő-testületi ülésén a szociális célú tűzifa pályázat megvalósítására a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló 11/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosította:

 

A rendelet alapján az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére – akiknek lakása részben vagy egészben fával fűthető – természetben nyújtott támogatásként tűzifát biztosít.

 

Elsősorban annak nyújt támogatást, akinek családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

 

Amennyiben a meghatározott keretből még rendelkezésre áll kiosztható tűzifa, akkor az:

a) aktív korúak ellátásában vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c) lakhatási települési támogatásban részesül, vagy

d)nyugellátásban, (nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban részesül, feltéve, ha családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 90 000,- Ft/fő, egyszemélyes háztartás esetében a 110.000,- Ft összeget. A kérelemhez csatolni kell a közeli hozzátartozók - 2017 decemberi - jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, tekintet nélkül azok állandó vagy tartózkodási helyére.)

részesülők igényeit kell kielégíteni a meglévő tűzifa mennyiség erejéig, az időrendben előbb benyújtott jogosultak sorrendjében.

 

A támogatás iránti kérelmeket 2018. február 5-től - 2018. február 09-ig lehet benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

Pap, 2018. február 2.

Tisztelettel:


Czérna Gábor

polgármester