Akadálymentes változat
Babavilág Biztos Kezdet Gyerekház


A Babavilág Biztos Kezdet Gyerekház működése és szolgáltatásai

 

Az EFOP-1.4.3-16 számú pályázat keretében 2018. márciusában Biztos Kezdet Gyerekház létesült Pap Községben. 2022. június 1-től a GYE-22-ALT-JSZ-1-0042 azonosítószámú pályázat elbírálása eredményeként a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár döntése alapján részesül támogatásban. A Biztos Kezdet Gyerekház olyan, kisgyermekes családokat érintő szolgáltatás, amely hozzájárul az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához.

A Gyerekház a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken, valamint települési szegregátumokban a 0-3 éves gyereket nevelő családok felkutatására és a szolgáltatásokba történő bevonására törekszik a település családjainak és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges motiváció kialakítása révén. A Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban a 3 év alatti gyerekekre koncentrál, hiszen tevékenységének egyik célja az óvodára való felkészülés támogatása.

A Gyerekháznak otthont nyújtó épület a 4631 Pap, Kossuth út 80. szám alatt található, a célcsoporthoz közel, gyalogosan és/vagy babakocsival könnyen elérhető. Az épület mögött a gyerekek életkorának megfelelő udvari játszótér került kialakításra homokozóval, hintával, csúszdával stb.


A Gyerekház épületének helyiségei:

- csoportszoba
- egyéni beszélgetésre alkalmas elkülöníthető helyiség
- konyha
- mosó- és fürdőhelyiség
- előtér a váltócipőknek, babakocsinak
- fedett babakocsi és bicikli tároló
- iroda a dokumentáció vezetésére, adatok tárolására.

A Gyerekház felszereltsége

A bútorzat a 0-3 éves korosztály tevékenységeihez illeszkedve lett kialakítva. A konyha alkalmas a szülőkkel való közös ételkészítésre, hűtővel, sütésre-főzésre alkalmas tűzhellyel, mikrohullámú sütővel, konyhai kisgépekkel van felszerelve. Rendelkezésre áll a szülők számára egy számítógép internet hozzáféréssel (pl. munkakeresésre, egyéb információk keresésére).


A Gyerekház működtetésének személyi feltételei

A munkaköröket a gyerekház-vezető és a munkatárs tölti be, akiknek a feladatai közé tartozik a célcsoporttal való folyamatos kapcsolattartás, családlátogatás, a családok elérése és bevonása.


Szolgáltatások a Biztos Kezdet Gyerekházban

1. A gyermekek fejlődését közvetlenül támogató szolgáltatások

 

 • a gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülők bevonásával
 • a gyerekek fejlődésének nyomon követése, állapotuk, fejlődésük felmérése
 • rendszeres team-megbeszélés a helyi szakemberekkel
 • a gyerekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése
 • napi egyszeri étkezés (tízórai, korcsoportnak megfelelően)
 • időszakos gyermekmegőrzés

2. A szülőkre irányuló szolgáltatások

 • a korszerű gyermeknevelési alapelvek közvetítése a gyerekekkel való foglalkozások során
 • szülésre, gyerek fogadására való felkészülés, családtervezési ismeretek
 • védőnői fórum havi rendszerességgel
 • a szülők megerősítése szülői, általános állampolgári és munkavállalói szerepeikben
 • segítségnyújtás ügyintézésben
 • internet hozzáférés biztosítása
 • időszakos gyermekfelügyelet
 • mosási, főzési lehetőség

3. A helyi közösségre irányuló szolgáltatások

 • a helyi döntéshozók és a fenntartó informálása a Gyerekház működéséről
 • a közösségi életben való részvétel, közösségi rendezvények szervezése

4. A társszakmák közötti együttműködést segítő szolgáltatások

 • a partnerekkel (polgármester, védőnő, családsegítő, a helyi óvoda és bölcsőde vezetőnője) szakmai kapcsolattartás biztosítása, folyamatos együttműködés megszervezése
 • esetmegbeszélések kezdeményezése és lebonyolítása.

Képességkibontakoztató foglalkozások

A gyerekház nyitvatartási idejében 08:00 – 16:00 óra között, a gyerekház munkatársai a gyerekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodva naponta, a napi szolgáltatási időben, 08:00 – 13:00 óra között biztosítják a képességkibontakoztató foglalkozásokat, melyek minden esetben a szülők bevonásával zajlanak. Minden hétnek előre megtervezett menete van. A heti terv fővezérfonala, hogy a gyermekek testi és szellemi fejlődésének minden szegmense érintve legyen a mindennapi foglalkozások során. A heti terv összeállításánál fontos szempont, hogy a hasonló területeket érintő tevékenységek azonos napokra kerüljenek, ezzel is erősítve a gyermekekben a rendszerességet, a szülőkben pedig a kiszámíthatóságot.    

A gyerekházban nagyon fontos, hogy a szülők/gyerekek családias közegben, kötelezettség érzése nélkül, önként, örömmel vegyenek részt a tevékenységekben. Ezért a programjaink bár egyfajta rendszer szerint felépítettek, ezek gyakran változnak az igényeknek, az érdeklődésnek megfelelően, illetve az aktuális problémákhoz, alkalmakhoz, vagy a mindenkori látogatottsághoz igazodva. A gyerekházunk a tevékenységeink során biztosítja a szülő gyermekkel együtt való részvételét.

 

 

 

Napirend:

 

8:00 – 9:00          Gyülekezés, kötetlen játéktevékenység

9:00 – 9:30          Mindennapi tornafoglalkozás, előkészülés a tízóraihoz

9:30 – 10:00        Tízórai

10:00 – 12:00      Csoportos és egyéni fejlesztőfoglalkozások,
szülőcsoportos tevékenységek, játék

12:00 – 13:00      Kötetlen játéktevékenység, folyamatos hazamenetel

A rendszeresség érdekében minden délelőtt tartalmaz egy 10-20 perces főprogramot:

 

 • Hétfő – az éneklés, mondókázás napja. A játékos éneklés, mondókázás irányított. Jelentősége az érzékelés és az érzelmek fejlesztésében van a tapintás, érintés által kiváltott ingerek útján, továbbá fejlődik a gyermekek ritmusérzéke, bővül a szókincse, ezzel is elősegítve a gyerekek majdani óvodai, iskolai életben való majdani részvételüket. A közös mondókázás erősíti a gyerek-szülő kapcsolatot, elősegíti kommunikációjukat.

 • Kedd – a nagymozgások napja. A mozgásfejlesztést a gyerekházak dolgozóinak irányításával a szülők végzik a gyerekkel. Jellemzően kacagtató, döcögtető mondókákra, dallamokra végzett mozgásfejlesztés valósul meg a 0-1.5 éves gyerekek között, és apró egyensúlyfejlesztő, folyamatkövető, ugrálásra késztető játékos mozgásfeladatok zajlanak a 1.5 -3 éves gyerekeknél.

 • Szerda – kreatív tevékenységek napja. A program keretében évszakokhoz kapcsolódó díszek, rajzok, ajándékok, egészséges, könnyen elkészíthető ételek és sütemények készülnek. Az alkotások előkészítése során fejlődik a kézügyesség, szépérzék, a szülő gyermek megéli a közös alkotás örömét. A program célja a tartalmas kreatív folyamatok mellett a közösségépítés, csapatépítés, kötetlen beszélgetések, barátságok kialakítása.

 • Csütörtök - finommotorikát fejlesztő tevékenységek napja. A program a hagyományok ápolásának, népi játékoknak ad teret. A finommotorikát érintő tevékenységek az alkotás örömén túl élményt és tapasztalatot nyújtanak a különböző textúrájú és színű anyagok felhasználásával. Információt, számtalan kreatív ötletet adnak az újrahasznosítás, környezettudatosság, játék, különböző az otthon együtt végezhető tevékenységek megvalósítására.

 • Péntek – környezeti nevelés napja – célja a gyermekek értelmi, erkölcsi, lelki nevelése, szociális, társas nevelés, a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása, a gyermeket körülvevő világ megismertetése, megszerettetése.

Közösségi programok

Havi rendszerességgel közösségi alkalmat szervezünk. A programok megszervezése, lebonyolítása a szülőkkel, ill. együttműködő partnerekkel közösen történik. Ezek az alkalmak igazodnak a családok szükségleteihez (pl. ünnepnapok, kézműves foglalkozások, kirándulások, születésnapok stb.).

Továbbra is szeretettel várjuk a településen élő kisgyermekes családokat, várandós kismamákat Gyerekházunkba, mely 2023.01.02-től 2023.04.29-ig ideiglenes helyszínen érhető el, a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde épületében, 4631 Pap, Kossuth út 91/D. címen. Az intézményen belül külön helyiség biztosított a gyerekek és szülők fogadására, illetve a szolgáltatások biztosítására.

A Gyerekházban minden program és szolgáltatás ingyenes!

Intézményünk elérhetőségei:

Babavilág Biztos Kezdet Gyerekház Pap

4631 Pap, Kossuth út 80.

Központi elérhetőségeink

e-mail: biztoskezdet@pap.hu, biztoskezdetpap@gmail.com

Tel.: 70/396-4972

Az intézmény nyitvatartási rendje:
hétfőtől péntekig 8:00 – 16:00 óra között

Foglalkozások: 8:00-13:00 óra között

Szakmai vezető: Tóth Katalin

Segítő munkatárs: Gyetkóné Radvánszki Csilla

 

 

 

 
Főoldal