Akadálymentes változat
Településarculati Kézikönyv

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében elkészítette Pap Község Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és településképi rendeletét (továbbiakban: Tkr.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint.


Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2017. (XII. 27.) önkormányzati határozatával elfogadta Pap Község Településarculati Kézikönyvét.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének

109/2017. (XII. 27.) önkormányzati határozata

a Településképi Arculati Kézikönyvről

A Képviselő-testület

 

1.       a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (IX. 4.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti államigazgatási szervek véleményének kikérésével megtárgyalta a „Pap Településképi Arculati Kézikönyve” című dokumentumot (melléklet szerint) és azt jóváhagyja.

2.       hozzájárul, hogy az elfogadott településképi dokumentumok közzététele, valamint az államigazgatási szerveknek történő megküldése megtörténjen.

Határidő: azonnal            Felelős: polgármester
Főoldal