Akadálymentes változat
A jövő a mi kezünkben van Egyesület

4631 Pap, Kossuth út 68.

Elnök: Szabó Károly

Adószám:

Célja: Az emberek életkörülményeinek, életfelfogásának és életszemléletének javítása. Szociális tevékenység, családsegítés. Az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és a betegségmegelőzés ösztönzése. A nők, anyák védelme, segítése. A néptánc, népi kultúra és hagyományok ápolása, továbbadása. Nevelő, oktató, képességfejlesztő képzések, tréningek szervezése, tartása. A néptánc kapcsolatteremtő és közösségformáló szerepének kiszélesítése minden korosztály számára. Hátrányos helyzetűek segítése, támogatása, életkörülményeik, élethelyzetük javítása. Az egyesület tagjainak és a hozzá csatlakozó, vele együttműködő szervezeteknek a sporttal, az egészséges életvitellel, az aktív és hasznos időtöltéssel kapcsolatos programok biztosítása.

Főoldal