Akadálymentes változat
EFOP Biztos Kezdet


a projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00142

a támogatás összege: 39 868 885 Ft

a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

a projekt tartalmának bemutatása:

A Pap Községben kialakítandó Biztos Kezdet Gyerekház révén, elsősorban a településen élő 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik számára kívánunk olyan programokat és szolgáltatásokat biztosítani, melyek elősegítik a koragyerekkori esélyteremtést, valamint hozzájárulnak a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez. A munkanapokon 08.00 – 13.00 nyitvatartási idővel, valamint előre megtervezett munkahéttel működő gyerekház az alábbi programokat és szolgáltatásokat kívánja biztosítani:

·         A bekapcsolódni kívánó gyermekekkel és szüleikkel első interjús kérdőív készül, majd egy több szegmensre kiterjedő fejlettségi állapotfelmérés zajlik annak érdekében, hogy a program során elért fejlődésük nyomon követhető legyen. A gyerekház folyamatosan biztosít képesség – kibontakoztató foglalkozásokat, melyek elősegítik a gyermekek számára a világ megismerését és befogadását a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést. A gyerekházban a munkatársak a gyermekek életkorának megfelelő tízórai étkezést biztosít, amellyel főként az egészséges táplálkozás ösztönzése a cél. Fejlődési zavar észlelése esetén szakemberrel való konzultációs lehetőséget biztosítunk az eltérő fejlődésű gyerekek számára, pszichológus szakemberrel való konzultációra biztosítunk lehetőséget, aki előre egyeztetett időpontokban áll a szülők rendelkezésére.

·         A szülőkre, családra irányuló szolgáltatások keretében, a havonta egy alkalommal szakember bevonásával megvalósuló közös foglalkozások játéktevékenységek során a szülők számára, korszerű gyereknevelési alapelvek közvetítése történik. A szülőakadémia keretében évente 1 turnusban biztosítunk a bevonandó gyermekek szülei számára tanfolyam jellegű tanulási lehetőséget. Évente szülésre felkészítő elméleti tanfolyam szervezése valósul meg gyermeket váró leendő szülők részére a területen dolgozó védőnők vezetésével. A tanfolyam célja, segítségnyújtás a helyes szülői gyakorlat kialakításában, információ adás a várandóság időszakáról, valamint a szülés folyamatáról, az újszülött ellátásáról. A szülők munkához jutásának elősegítése érdekében folyamatos tájékoztatásnyújtást biztosítunk a képzési, átképzési, és állás lehetőségekről, valamint segítséget nyújtunk önéletrajz megírásában, elküldésben, ill. a számítógépes ismeretek bővítésében. A Biztos Kezdet Gyermekházban kialakításra kerül egy számítógép használati tér, ahol beüzemelésre kerül egy rendelkező számítógép, amennyiben igénylik, a munkatársak segítséget nyújtanak a használatában. A gyerekházban lehetőséget biztosítunk a gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvek, mese és mondókás könyvek fejlesztőjátékok, babakocsi, járóka, pelenkázó alátét, fürdető kád, WC szűkítő, vízforraló és egyéb alapvető eszközök kölcsönzésére, valamint kialakításra kerül egy olyan fürdőszoba ahol lehetőség van tisztálkodásra, mind a szülők, mind a gyerekek számára, míg a helyiség előterében mosásra és ruhaszárításra is lehetőséget adva a családok számára. A családok megszólítása és a közös munkába való bevonása érdekében, valamint a gyerekek otthoni környezetének megismerése miatt rendszeresen szervezünk családlátogatásokat.

 

·         A helyi közösségi életben való aktív részvétel érdekében a program időtartama alatt 3 alkalommal szervezünk családi napot, valamint havonta minimum egy közösségi rendezvényt, melyek megszervezése, lebonyolítása a szülőkkel, ill. együttműködő partnerekkel közösen történik.  A Biztos Kezdet Gyerekház folyamatosan közösségi térként működik a településen, ugyanakkor cél a környező települések lakosságával és hasonló érintett korosztályú célcsoportokkal való együttműködés, a célcsoportból kinövő gyerekekkel a nyomon követő kapcsolattartás. A társszakmák közötti együttműködést elősegítendő, a területen dolgozó védőnő hetente egy alkalommal egy órás időtartamban jelen van a gyerekházban. Ez alatt az idő alatt a szülői kérdések megválaszolása mellett, baba-mama tornát is tart. A Családsegítő Szolgálat kapcsolattartó családgondozója havonta egy alkalommal érhető el a házában a szülők számára, továbbá a gyerekház kiemelt fontosságú feladata a szoros szakmaközi együttműködés kialakítása és fenntartása a településen működő óvoda, védőnői szolgálat, gyermekvédelmi intézmények, gyermekorvos, felnőtt háziorvos és civil szervezetek munkatársai között.  Havi egy alkalommal a Családsegítő Szolgálat/Gyermekjóléti Központ kapcsolattartó családgondozója és a területi védőnő, és alkalomszerűen egyéb szervezetek munkatársai részt vesznek a munkatársak team megbeszélésén, ahol az együttműködés gyakorlati formáinak egyeztetése, az együttműködő szakemberek tájékoztatása is megtörténik. A program népszerűsítését folyamatosan igyekszenek terjeszteni a program munkatársai, elősegítve a biztos kezdet szemlélet elterjesztését. 

A projekt megvalósítása során, valamint azt követően is folyamatosan együttműködünk az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című kiemelt projekt megvalósítójával.

 

a projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.05.29.
Főoldal