Akadálymentes változat
EFOP - Papi Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételeinek biztosítása


a projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00044

a támogatás összege: 15 000 000 Ft

a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 a projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk célja, a Pap Község által az EFOP-1.4.3-16 konstrukció keretében benyújtott és támogatott  „Biztos Kezdet Gyerekház Pap Községben” című támogatási kérelemhez kapcsolódóan a településen kialakítandó Biztos Kezdet Gyerekház megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér biztosítása.

A projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő 4621 Pap, Kossuth út 80. szám (596/1. hrsz) alatt található épületet kívánjuk hasznosítani, illetve új funkcióját kialakítani, hogy az új feladathoz igazodva, illeszkedjen a bevonandó korcsoport igényeihez. A projekt keretében kialakításra kerül a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásnak helyszínt adó közösségi tér, mely közösségi tér képezi a projekt keretében megvalósítandó műszaki-szakmai eredményt. A Biztos Kezdet Gyerekházban létrehozott támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmény kapacitása minimum 7 fő befogadását teszi lehetővé. Ez a mutató képezi a projekt keretében elérendő indikátort, mely jelenléti ívvel és forgalmi napló vezetésével kerül igazolásra a projekt fizikai befejezésekor. A bekapcsolódni kívánó 3 év alatti, a települése élő intézménybe nem járó gyerekek és szüleik számára a gyerekház folyamatosan biztosít olyan programokat és szolgáltatásokat, melyek elősegítik a kora gyerekkori esélyteremtést, valamint hozzájárulnak a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez, elősegítve a gyermekek számára a világ megismerését és befogadását a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést.

A Biztos Kezdet Gyermekházban kialakításra kerül egy számítógép használati tér, ahol beüzemelésre kerül egy rendelkező számítógép, amennyiben igénylik, a munkatársak segítséget nyújtanak a használatában. A gyerekházban lehetőséget biztosítunk a gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvek, mese és mondókás könyvek fejlesztőjátékok, babakocsi, járóka, pelenkázó alátét, fürdető kád, WC szűkítő, vízforraló és egyéb alapvető eszközök kölcsönzésére, valamint kialakításra kerül egy olyan fürdőszoba ahol lehetőség van tisztálkodásra, mind a szülők, mind a gyerekek számára, míg a helyiség előterében mosásra és ruhaszárításra is lehetőséget adva a családok számára.

A fenti programok és szolgáltatások biztosítása érdekében, jelen projekt során megtörténik az épület korszerűsítése és funkcióbővítése, valamint az optimális funkcióellátás biztosítása érdekében szükséges akadálymentesítés, figyelembe véve a fizikai, valamint az infokommunikációs akadálymentesítéssel kapcsolatos elvárásokat, továbbá az egyes helyiségek berendezéseinek beszerzése is megtörténik, a korcsoport igényeihez illeszkedve. Az épülethez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvar (a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 1. és 3. mellékletét figyelembe véve), valamint babakocsi tároló kerül kialakításra, s megtörténik az ehhez szükséges eszközbeszerzés is. Beszerzésre kerülnek a foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök, fejlesztő játékok és egyéb szükséges eszközök, illetve a kültéri játékok és eszközök, továbbá mosási, tisztálkodási és főzési lehetőséget biztosítunk célcsoportunk számára.

A projekt tervezése és megvalósítása során önkormányzatunk betartja a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi. Vállaljuk, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt megvalósítása során, valamint azt követően is folyamatosan együttműködünk az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című kiemelt projekt megvalósítójával.

Önkormányzatunk a gyerekház a fejlesztést követően, a megfelelő feltételeknek eleget téve kívánja elérni a szolgáltatói bejegyzést, amely alapján hazai működési támogatásban részesülhet, így biztosítva a Papi Biztos Kezdet Gyerekház fenntarthatóságát.

a projekt tervezett befejezés dátuma: 2020.11.29.
Főoldal